Tenaga pengajar pada Jurusan Teknik Mesin sebagai berikut:
1) Ir. Yohanes M. Simanjuntak, M.T.
2) Ir. Kho Hie Khwee, M.T.
3) Ayong Hiendro, S.T., M.T.
4) Yandri, S.T, M.T.
5) Muhammad Taufiqurrahman, S.T., M.T.
6) Eddy Kurniawan, S.T., M.Sc
7) Wahyu Hidayat, S.T., M.Eng.
8) Muhammad Ivanto, S.T., M.T.
9) Gita Suryani Lubis, S.T., M.T.